Arbeidsparticipatie

Wij werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat kunnen jongeren & ouderen zijn die via reïntegratie (weer) een baan hopen te bemachtigen. Maar ook verzorgen we dagbesteding en zijn er bovendien vrijwilligers en stagiairs die ons ondersteunen in alle voorkomende werkzaamheden. Want we willen het sámen doen, elkaar uitdagen om plezier te hebben op de werkvloer en het zelfvertrouwen te vergroten. Dan volgt de rest vanzelf, weten wij uit ervaring.

Over Arbeidsparticipatie

ICT vanaf Morgen richt zich specifiek op twee maatschappelijke missies. • De eerste is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, óf een zinvolle dagbesteding, óf weer perspectief op de arbeidsmarkt te bieden. • De tweede is met deze mensen afgeschreven ICT-apparatuur op te knappen en een tweede leven te geven. En daardoor actief bij te dragen aan het verkleinen van de ICT-afvalstroom en een duurzamere sustainable wereld. Wij zijn een social enterprise, een onderneming die kiest voor maatschappelijke waarde. Gewoon doen, het verschil willen maken. De bedrijven die onze missie ondersteunen zijn niet de minste. TATA-Steel, Sociale Verzekeringsbank, Volksbank, Vezet, NH1816. Maar ook de regionale MKB-bedrijven en personen weten ons te vinden. Mensen weer laten participeren op de arbeidsmarkt door het op laten knappen van hun afgeschreven ICT apparatuur, dat is de reden dat ze hun apparatuur doneren. Door het opknappen van apparatuur waar mogelijk, verlengen we de levensduur van de apparatuur en verkopen we de opgeknapte PC’s of laptops. Maar ook doneren we een deel van onze apparatuur gratis aan verenigingen of personen als daar maatschappelijke noodzaak toe is. Wij zijn een Social Enterprise. Ons verdienmodel is er vooral gericht is om invulling te geven aan onze maatschappelijke taken. We proberen impact te creëren, onze missies vorm te geven door gewoon aan te pakken. Geld verdienen is een middel daarin, niet het doel. En we groeien, want al meer worden we gevonden. Dat is mooi, want daarmee kunnen we nog meer het verschil maken. Zoals eerder genoemd werken wij met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat kunnen jongeren zijn die via reïntegratie weer een baan hopen te bemachtigen. Maar ook verzorgen we dagbesteding en zijn er vrijwilligers en stagiairs die ons ondersteunen in alle voorkomende werkzaamheden. Want we willen het samen doen, elkaar uitdagen om plezier te hebben op de werkvloer en het zelfvertrouwen te vergroten. Dan volgt de rest vanzelf weten wij uit ervaring.

Over ICT vanaf morgen

Wij willen zoveel mogelijk (jonge) mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk bieden in de ICT. Zeg maar: van thuis op de bank naar werk. Wij verduurzamen de wereld door afgeschreven ICT-apparatuur van bedrijven te refurbishen of als dat niet meer mogelijk is, af te voeren via een verantwoorde én gecontroleerde afvalstroom. We creëren high-fives tussen organisaties, bedrijven en jongeren. Dat is pas impact!


ICT vanaf morgen werkte eerder samen met de volgende organisatie(s)

 • anwb
 • Sociale verzekeringsbank
 • Rijksoverheid
 • tata steel
 • Volksbank
 • Vezet
 • NH1816

Logo van ICT vanaf morgen

ICT vanaf morgen

Marconistraat 16
1821BX Alkmaar

ictvanafmorgen.nl

ICT vanaf morgen biedt ook


De organisatie in het kort

 1. Arbeidsparticipatie, Armoedebestrijding, Milieu, Sociale cohesie
 2. Landelijk
 3. FTE: 5
 4. Opgericht in 2013
 5. Meet impact: Ja
 6. SDG 1: Geen armoede, SDG 5: Gendergelijkheid, SDG 8: Goede banen en economische groei, SDG 10: Verminderde ongelijkheid, SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 12: Verantwoorde consumptie, SDG 13: Aanpak klimaatverandering
 7. ICT