Arbeidsparticipatie

Wij werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat kunnen jongeren & ouderen zijn die via reïntegratie (weer) een baan hopen te bemachtigen. Maar ook verzorgen we dagbesteding en zijn er bovendien vrijwilligers en stagiairs die ons ondersteunen in alle voorkomende werkzaamheden. Want we willen het sámen doen, elkaar uitdagen om plezier te hebben op de werkvloer en het zelfvertrouwen te vergroten. Dan volgt de rest vanzelf, weten wij uit ervaring.

Over Arbeidsparticipatie

ICT vanaf Morgen richt zich specifiek op twee maatschappelijke missies. • De eerste is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, óf een zinvolle dagbesteding, óf weer perspectief op de arbeidsmarkt te bieden. • De tweede is met deze mensen afgeschreven ICT-apparatuur op te knappen en een tweede leven te geven. En daardoor actief bij te dragen aan het verkleinen van de ICT-afvalstroom en een duurzamere sustainable wereld. Wij zijn een social enterprise, een onderneming die kiest voor maatschappelijke waarde. Gewoon doen, het verschil willen maken. De bedrijven die onze missie ondersteunen zijn niet de minste. TATA-Steel, Sociale Verzekeringsbank, Volksbank, Vezet, NH1816. Maar ook de regionale MKB-bedrijven en personen weten ons te vinden. Mensen weer laten participeren op de arbeidsmarkt door het op laten knappen van hun afgeschreven ICT apparatuur, dat is de reden dat ze hun apparatuur doneren. Door het opknappen van apparatuur waar mogelijk, verlengen we de levensduur van de apparatuur en verkopen we de opgeknapte PC’s of laptops. Maar ook doneren we een deel van onze apparatuur gratis aan verenigingen of personen als daar maatschappelijke noodzaak toe is. Wij zijn een Social Enterprise. Ons verdienmodel is er vooral gericht is om invulling te geven aan onze maatschappelijke taken. We proberen impact te creëren, onze missies vorm te geven door gewoon aan te pakken. Geld verdienen is een middel daarin, niet het doel. En we groeien, want al meer worden we gevonden. Dat is mooi, want daarmee kunnen we nog meer het verschil maken. Zoals eerder genoemd werken wij met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat kunnen jongeren zijn die via reïntegratie weer een baan hopen te bemachtigen. Maar ook verzorgen we dagbesteding en zijn er vrijwilligers en stagiairs die ons ondersteunen in alle voorkomende werkzaamheden. Want we willen het samen doen, elkaar uitdagen om plezier te hebben op de werkvloer en het zelfvertrouwen te vergroten. Dan volgt de rest vanzelf weten wij uit ervaring.

Over ICT vanaf morgen

De activiteiten van ICT vanaf Morgen zijn op te delen in 4 grote pijlers: 1. Duurzaam & Sociaal – We creëren in samenwerking met bedrijven impact! Dat doen we door bedrijven te ondersteunen in het behalen van hun duurzame en sociale doelstellingen. Wij stellen bedrijven in staat om via ons, de levensduur van afgeschreven ICT-apparatuur te verlengen en arbeidsparticipatie te bevorderen. Daarnaast kunnen wij ... lees meer  controle garanderen op ICT- (afval) stromen. Zo laten we bedrijven Maatschappelijk Verantwoord ondernemen en leveren gecertificeerd datawiping. 2. Arbeidsparticipatie – Wij hebben aangepaste en flexibele werkplekken op het gebied van ICT! We bieden werk- en stageplekken voor mensen met re-integratie-doelstellingen en dagbesteding-indicatie. Maar bieden ook beschutte werkplekken met een dienstverband. Dit betekent dat we werkplekken hebben voor mensen die om wat voor reden dan ook niet participeren in het arbeidsproces. Daarbij bieden we de nodige en juiste ondersteuning via onze ervaren werkbegeleiders en externe jobcoaches. Samen met onze mensen voeren we projectyen uit zoals werkplekmigraties, reparatiediensten. 3. Milieubewust – ICT-afval voorkomen door te recyclen en grondstoffen weer laten hergebruiken! Door onbruikbare ICT-apparatuur in control te laten demonteren en recyclen bij Nederlandse gespecialiseerde bedrijven voorkomen we dat het afval in Afrika terecht kan komen. 4. Sociale projecten – We sponsoren sociale projecten met onze refurbished apparatuur. De projecten moeten als doelstelling hebben de kansen in ontwikkeling van de gebruikers te vergroten. Denk aan scholieren met een kleine beurs op ROC-scholen en Taalcentra voor vluchtelingen. lees minder


ICT vanaf morgen werkte eerder samen met de volgende organisatie(s)

 • anwb
 • Sociale verzekeringsbank
 • Rijksoverheid
 • tata steel
 • Volksbank
 • Vezet
 • NH1816

Logo van ICT vanaf morgen

ICT vanaf morgen

Marconistraat 16
1821BX Alkmaar

ictvanafmorgen.nl

ICT vanaf morgen biedt ook


De organisatie in het kort

 1. Arbeidsparticipatie, Armoedebestrijding, Milieu, Sociale cohesie
 2. Landelijk
 3. FTE: 5
 4. Opgericht in 2013
 5. Meet impact: Ja
 6. SDG 1: Geen armoede, SDG 5: Gendergelijkheid, SDG 8: Goede banen en economische groei, SDG 10: Verminderde ongelijkheid, SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 12: Verantwoorde consumptie, SDG 13: Aanpak klimaatverandering
 7. ICT