Hardware refurbishen - Data wiping - Werkplek migraties

Van het refurbishen en afvoeren van afgeschreven ICT-apparatuur tot het wipen van data met certificering. Wij kunnen het! Maar we zijn ook thuis in het imagen en installeren van nieuwe werkplekken en het demonteren en afvoeren van oude werkplekken. Én om de formule af te maken; we doen dit met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt! Deze jongeren helpen we werkfit te worden zodat ze kunnen re-integreren naar een baan of school.

Over Hardware refurbishen - Data wiping - Werkplek migraties

Hardware refurbishen: bedrijven leveren afgeschreven ict-apparatuur bij ons in waarmee ze arbeidspartcipatie inkopen. Wij refurbishen de apparatuur namelijk waardoor we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk bieden. Daarbij draagt het bedrijf zo mee aan MVO én zorgen ze voor een verantwoorde en gecontroleerde afvoer van de apparatuur. Datawiping: naast een ophaalservice voor uw oude ICT-apparatuur bieden we bij ICT vanaf morgen een veilige en gecertificeerde datawiping of vernietiging. Op zorgvuldige wijze worden bedrijfsdata of privacygevoelige gegevens op harde schijven of back-up tapes verwijderd of vernietigd om misbruik door derden te voorkomen. Met onze datawiping of vernietiging service neemt u hiermee uw verantwoordelijkheid conform de Europese privacywetgeving AVG. Werkplek migraties: bij het migreren van werkplekken richten we na het afvoeren ook de nieuwe werkplekken in. Imaging: in onze werkplaats in Alkmaar bereiden we de migraties van werkplekken voor, door de nieuwe apparatuur uit te pakken en van images te voorzien, zodat ze bij het inrichting van de werkplek direct weer operationeel zijn. Project: Bovenstaande activiteiten kunnen we projectmatig uitvoeren met een vooraf vastgestelde prijs.

Over ICT vanaf morgen

De activiteiten van ICT vanaf Morgen zijn op te delen in 4 grote pijlers: 1. Duurzaam & Sociaal – We creëren in samenwerking met bedrijven impact! Dat doen we door bedrijven te ondersteunen in het behalen van hun duurzame en sociale doelstellingen. Wij stellen bedrijven in staat om via ons, de levensduur van afgeschreven ICT-apparatuur te verlengen en arbeidsparticipatie te bevorderen. Daarnaast kunnen wij ... lees meer  controle garanderen op ICT- (afval) stromen. Zo laten we bedrijven Maatschappelijk Verantwoord ondernemen en leveren gecertificeerd datawiping. 2. Arbeidsparticipatie – Wij hebben aangepaste en flexibele werkplekken op het gebied van ICT! We bieden werk- en stageplekken voor mensen met re-integratie-doelstellingen en dagbesteding-indicatie. Maar bieden ook beschutte werkplekken met een dienstverband. Dit betekent dat we werkplekken hebben voor mensen die om wat voor reden dan ook niet participeren in het arbeidsproces. Daarbij bieden we de nodige en juiste ondersteuning via onze ervaren werkbegeleiders en externe jobcoaches. Samen met onze mensen voeren we projectyen uit zoals werkplekmigraties, reparatiediensten. 3. Milieubewust – ICT-afval voorkomen door te recyclen en grondstoffen weer laten hergebruiken! Door onbruikbare ICT-apparatuur in control te laten demonteren en recyclen bij Nederlandse gespecialiseerde bedrijven voorkomen we dat het afval in Afrika terecht kan komen. 4. Sociale projecten – We sponsoren sociale projecten met onze refurbished apparatuur. De projecten moeten als doelstelling hebben de kansen in ontwikkeling van de gebruikers te vergroten. Denk aan scholieren met een kleine beurs op ROC-scholen en Taalcentra voor vluchtelingen. lees minder


ICT vanaf morgen werkte eerder samen met de volgende organisatie(s)

 • anwb
 • Sociale verzekeringsbank
 • Rijksoverheid
 • tata steel
 • Volksbank
 • Vezet
 • NH1816

Logo van ICT vanaf morgen

ICT vanaf morgen

Marconistraat 16
1821BX Alkmaar

ictvanafmorgen.nl

ICT vanaf morgen biedt ook


De organisatie in het kort

 1. Arbeidsparticipatie, Armoedebestrijding, Milieu, Sociale cohesie
 2. Flevoland, Friesland, Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland
 3. FTE: 5
 4. Opgericht in 2013
 5. Meet impact: Ja
 6. SDG 1: Geen armoede, SDG 5: Gendergelijkheid, SDG 8: Goede banen en economische groei, SDG 10: Verminderde ongelijkheid, SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 12: Verantwoorde consumptie, SDG 13: Aanpak klimaatverandering
 7. ICT