ABCDate

ABCDate is een unieke en innovatieve methode voor contactbemiddeling voor mensen met een verstandelijke beperking. ABCDate is het eerste en enige veilige en landelijk dekkende netwerk waar mensen zowel binnen als buiten de eigen zorgorganisatie veilig en duurzaam contact met elkaar kunnen leggen.

Over ABCDate

Basislicentie voor gebruik van het online platform en ondersteuning Dit is de ABCDate licentie voor het gebruik van de website voor een jaar. Achter de website zit een team van programmeurs en backoffice medewerkers die de website up to date en veilig houden en die klaar staan voor vragen vanuit jullie organisatie of vanuit de begeleiders en deelnemers op ABCDate. Onbeperkt aantal cliëntlicenties per verzorgingsgebied Dit zijn de cliëntlicenties waarmee jullie cliënten voor een jaar op ABCDate mogen. Met het verzorgingsgebied bedoelen wij het gebied rond één grotere vestiging indien de organisatie in zelfstandige vestigingen is verdeeld. Het aanbod voor de onbeperkte cliëntlicenties is er om financiële belemmeringen voor cliënten weg te nemen. Zo kan de ABCDate populatie door blijven groeien en is er voor iedereen meer te kiezen. Plan van aanpak Een goed begin is het halve werk! Daarom is het van belang om samen een plan van aanpak te schrijven voordat jullie ABCDate binnen de organisatie uitrollen. In het plan van aanpak beschrijven we hoe jullie dit het beste kunnen aanpakken. Hiermee houden we rekening met jullie organisatiestructuur, maar ook met de kennis die wij bij andere zorgorganisaties hebben opgedaan. Begeleidersbijeenkomst Om te weten wat ABCDate inhoudt voor de begeleiders van cliënten willen wij de begeleiders zo goed mogelijk informeren over hun rol ten aanzien van hun cliënt op ABCDate. Tijdens deze bijeenkomst presenteren we de complete ondersteuningsmogelijkheden binnen de methode. Ook nemen we voldoende tijd om alle vragen te beantwoorden. • Maximaal aantal deelnemers: 100. • Duur bijeenkomst: ca. 2 uur. Intern communicatieplan met promotiemateriaal We leveren een complete set aan direct toe te passen communicatiematerialen om jullie te helpen om zoveel mogelijk cliënten op ABCDate te krijgen. En in combinatie met de onbeperkte cliëntlicenties levert dat veel extra ABCDate deelnemers op! Bij deze materialen zit ook een communicatieschema met ons advies wanneer welk communicatiemiddel in te zetten. Alle communicatiematerialen zijn ook extra bij te bestellen. ABCDate startfeest Dit is het feestelijke startsein voor al jullie cliënten die op ABCDate willen! Deze avond organiseren wij op een van jullie zorglocaties. Dit is de eerste kennismaking van cliënten met ABCDate dus ook de uitgelezen kans om een eerste goede indruk van ABCDate achter te laten. Wij bieden tijdens deze avond de cliënten de mogelijkheid om te helpen hun profiel in te vullen, we maken een beautyhoek waar cliënten zich kunnen opmaken, we bieden de mogelijkheid om een professionele fotograaf te laten komen voor een profielfoto en we nemen een lading aan leuke gezelschapsspelletjes mee zodat cliënten elkaar beter te leren kennen. • Inclusief tijdens deze avond: alle aankleding en contactspellen, assortiment beautyspullen voor beautyhoek, een ABCDate startfeest coördinator, een ABCDate begeleider voor in de profielenhoek met ondersteuning vanuit de ABCDate Helpdesk, vier uitleen laptops. • Exclusief tijdens deze avond: minimaal zes begeleiders/vrijwilligers vanuit de organisatie zelf, locatie en voorzieningen, drankjes en hapjes en fotograaf. • Maximaal aantal deelnemers: 80. Bij meer deelnemers berekenen we een extra ABCDate begeleider. • Duur avond: circa 2 uur. ABCDate ontmoetingsavond De ontmoetingsavond is het vervolg op het ABCDate Startfeest. Dit is de kans voor ABCDate deelnemers om de mensen te ontmoeten die ze via de website hebben leren kennen. Maar het is ook een perfecte avond om gewoon nieuwe mensen te ontmoeten. Ook deelnemers van andere aangesloten zorgorganisaties kunnen hierbij aanwezig zijn. Twee ABCDate Trainers begeleiden deze avond. • Inclusief tijdens deze avond: aankleding van tafels, praatkaarten, contactspellen, vragenkaartjes, afspraken kaartjes, programma afbeeldingen en badges. • Exclusief tijdens deze avond: locatie en drankjes. • Maximaal aantal deelnemers: 40. Bij grotere aantallen moeten er meer begeleiders vanuit de organisatie aanwezig zijn. • Duur avond: circa 1,5 uur.

Over Leer Zelf Online

Wij maken leermiddelen voor mensen met een verstandelijke beperking, laaggeletterden, statushouders en alle andere mensen die een zetje kunnen gebruiken. De (digitale) samenleving is immers veel te ingewikkeld geworden voor grote groepen kwetsbare mensen.


Leer Zelf Online werkte eerder samen met de volgende organisatie(s)

 • Rabobank
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • 's Heeren Loo
 • Logius
 • Ipse de Bruggen
 • Translink

Logo van Leer Zelf Online

Leer Zelf Online

Òostdam 2
3441EM Woerden

www.leerzelfonline.nl

Leer Zelf Online biedt ook


De organisatie in het kort

 1. Arbeidsparticipatie, Armoedebestrijding, Sociale cohesie
 2. Landelijk
 3. FTE: 7
 4. Opgericht in 2016
 5. Meet impact: Ja
 6. SDG 1: Geen armoede, SDG 2: Geen honger, SDG 3: Goede gezondheid, SDG 9: Innovatie en infrastructuur, SDG 10: Verminderde ongelijkheid, SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken
 7. Zorg & welzijn