Wijzelf.nl - Infrastructuur Informele Zorg

Met wijzelf.nl bieden wij een infrastructuur voor informele en formele thuishulp, vrijwillig of betaald. Deze infrastructuur kan lokaal worden ingezet door burgerinitiatieven, zorginstellingen, ledenverenigingen, welzijnsorganisaties of gemeenten.

Over Wijzelf.nl - Infrastructuur Informele Zorg

De zorg verandert! De gemeente verwacht van inwoners dat zij zelf hun hulp en zorg gaan regelen en betalen. Maar de infrastructuur hiervoor ontbreekt. Wijzelf.nl verandert dat. Het online platform biedt een unieke lokale infrastructuur voor eigen regie in vrijwillige én betaalde hulp en zorg. Inwoners vinden elkaar via de website. Vragers regelen zelf betrouwbare zorg: op het tijdstip dat hen uitkomt, van een lokale aanbieder die zij zelf kiezen en voor een schappelijke uurprijs. Online regelen zij zelf de afspraken, de overeenkomst en de betaling. Zij betalen vooraf naar een derdengeldenrekening, zodat er geen betaling thuis hoeft plaats te vinden. Pas als achteraf de declaratie wordt goedgekeurt, krijgt de aanbieder uitbetaald. Het platform is juridisch en fiscaal getoetst waardoor men veilig hulp of zorg kan inkopen.

Over VANenVOOR.nl BV

VANenVOOR.nl ontwikkelt maatschappelijke online concepten en platforms. VANenVOOR.nl is sinds 2013 initiatiefnemer van www.wijzelf.nl en de Wijzelf Zorgcoöperaties. Met wijzelf.nl bieden wij een infrastructuur voor informele en formele thuishulp, vrijwillig of betaald. Deze infrastructuur kan lokaal worden ingezet door burgerinitiatieven, zorginstellingen, ledenverenigingen, welzijnsorganisaties of gemeenten. Vanaf ... lees meer  2018 levert VANenVOOR.nl ook een sociale activiteitenkaart. De eerste hiervan is verschenen op www.meedoeninbronckhorst.nl. De sociale activiteitenkaart vermeld en promoot activiteiten die burgers helpen mee te doen, waar dit door omstandigheden of beperkingen niet vanzelfsprekend is. De sociale activiteitenkaart is als platform in te zetten door gemeenten en kan breed worden door welzijnsorganisaties of burgerinitiatieven. lees minder


VANenVOOR.nl BV werkte eerder samen met de volgende organisatie(s)

 • Wijzelf Zorgcoöperatie Zoetermeer
 • Wijzelf Zorgcoöperatie Achterhoek
 • Gemeente Bronckhorst
 • PAPP B.V.
 • Wijzelf Zorgcoöperatie Den Haag

Logo van VANenVOOR.nl BV

VANenVOOR.nl BV

Zegwaartseweg 144
2728PB Zoetermeer

www.vanenvoor.nl

VANenVOOR.nl BV biedt ook


De organisatie in het kort

 1. Arbeidsparticipatie, Sociale cohesie
 2. Landelijk
 3. FTE: 2
 4. Opgericht in 2013
 5. Meet impact: Ja
 6. SDG 3: Goede gezondheid, SDG 9: Innovatie en infrastructuur, SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken
 7. Zorg & welzijn