1. Agenda
  2. donderdag 13 juni 2019

Conferentie – Buying for Social Impact

Save the date  

Conferentie – Buying for Social Impact: van idee naar uitvoering (13 juni in Amsterdam)

 
Veel overheidsinstellingen ontwikkelen beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI). Door aandacht te besteden aan de sociale impact binnen een inkoopproces, willen (lokale) overheden een extra bijdrage leveren aan de samenleving: meer banen en participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of extra kansen voor sociale ondernemingen en sociale firma’s. 
 
De Nederlandse Aanbestedingswet biedt instrumenten die tijdens deze conferentie worden verkend. Wat zijn de knelpunten en kansen? Wat zijn de bestaande ervaringen en hoe kunt u ze gebruiken in uw werk? 
 
De Europese Commissie werkt in haar strategie 2020 aan duurzame en inclusieve groei. Deze conferentie maakt deel uit van het BSI-project welke in 15 EU-lidstaten wordt geïmplementeerd. Dit project is opgezet door de Europese Commissie (het Uitvoerend Agentschap voor het MKB - EASME) en het DirectoraatGeneraal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en het MKB (DG GROW) in samenwerking met 5 Europese netwerken die zich inzetten voor de versterking van de sociale economie. 
 
De conferentie wordt mede georganiseerd door stichting De Omslag in samenwerking met de gemeente Amsterdam, de Sociaal Werkkoepel, Buy Social en PIANOo. We verwelkomen bijdragen van MVOI-experts, PSO-Nederland en anderen. Een uitgebreid programma volgt.


Bent u een betrokken bij het inkoopproces als inkoper en/ of bij de beleidsontwikkeling van sociale impact: dan nodigen wij u van harte uit om u vooraf te registreren. Deelname is gratis.