1. Blogs
  2. dinsdag 3 mei 2016

Buy Social Blog: Rabobank en The Colour Kitchen

“Met The Colour Kitchen hebben wij een samenwerking die, anders dan de traditionele relatie tussen leveranciers en afnemers, inzet vraagt van twee kanten. Dat schrikt misschien af omdat het klinkt als meer werk maar eigenlijk levert het ons juist meer op.” Aan het woord is Sander Vissers, facilitair specialist van Rabobank Dommelstreek. Hij vertelt dat zij, als lokale coöperatieve bank, het verbinden van leden, klanten en stakeholders en het delen van kennis als belangrijke taken zien. De samenwerking met The Colour Kitchen - een bedrijfscateraar die opleidingsplekken biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt - is volgens Vissers een goed voorbeeld van wat de bank verstaat onder coöperatief bankieren.

 

Op kwaliteit kun je geen concessies doen

Twee jaar geleden was Vissers op zoek naar een bedrijfscateraar voor het nieuwe Rabobank pand in Geldrop. Hij zocht een partij die niet alleen in kwalitatieve zin representatief was voor de bank maar ook paste binnen haar coöperatieve gedachtegoed. De keuze bleek snel gemaakt.

“Ik was The Colour Kitchen al een paar keer tegengekomen in de regio en hoorde positieve verhalen over de manier waarop zij jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt opleiden tot horecaprofessionals.  We besloten met het bouwteam er een keer te gaan kijken om de kwaliteit van hun service te testen. Je kunt op dat vlak immers geen concessies doen.”  Vissers en zijn team waren enthousiast. De volgende stap was het directieteam te overtuigen. Vissers vroeg hen ook een bezoek te brengen aan één van de locaties. Daarna stond de deur open voor samenwerking.

 

Zuiver inkopen

Over het inkooptraject vertelt Vissers: “Om zuiver in te kunnen kopen, moet je de commerciële bijdrage loskoppelen van de sociaal maatschappelijke bijdrage. Dan kan je pas eerlijk vergelijken. Op commercieel gebied moest het aanbod van The Colour Kitchen natuurlijk marktconform zijn. Het sociaal maatschappelijk deel hebben we apart gefinancierd, vanuit ons coöperatief dividend. Dat is een winstuitkeringsfonds dat bedoeld is om terug te vloeien naar de maatschappij en specifiek het verzorgingsgebied van Rabobank Dommelstreek.” Eén van de voorwaarden van de samenwerking is dan ook dat de opleidingsplekken in Geldrop, waarvoor de Rabobank een bijdrage doet aan de kosten, specifiek bestemd zijn voor mensen uit het eigen ‘verzorgingsgebied’.

Vissers raadt iedereen aan maatschappelijk in te kopen als dit kwalitatief en commercieel gezien mogelijk is maar adviseert inkopers wel kritisch te blijven als het gaat om social return, een steeds vaker gehoorde term. “Vraag goed hoe een partij dit doet en kijk of dat wel op een duurzame manier is.” Meetbaarheid van de impact op sociaal gebied is volgens Vissers bijvoorbeeld belangrijk. In het geval van Rabobank Dommelstreek is dit eenvoudig, aan het eind van het jaar hebben de leerlingen als het goed is een diploma en zijn er mogelijkheden tot uitstroom naar betaald werk.

 

Elkaar versterken

The Colour Kitchen en Rabobank Dommelstreek gingen al snel op zoek naar mogelijkheden om elkaar te versterken. Zo trekken zij bijvoorbeeld samen op richting Rabobank leden en klanten. Klanten van de bank zijn op deze manier tevens toeleverancier. Enerzijds om geschikte stage- of werkplekken voor de leerlingen te vinden en anderzijds om gezamenlijk het sociaal maatschappelijk  gedachtegoed verder uit te dragen.

Daarnaast is de samenwerking voor de bank een uitstekende manier om haar visie over coöperatief bankieren tastbaar te maken. Als bezoekers van het pand in Geldrop in aanraking komen met de cateraar worden zij altijd ingelicht over The Colour Kitchen’s werkwijze en de samenwerking met de bank.  Verder is ook voor nieuwe medewerkers van de bank, zoals laatst een groep van 20 trainees van Rabobank Nederland, een bezoekje aan The Colour Kitchen nuttig. “Zo kunnen zij in de praktijk ervaren wat de coöperatie is en waarom je als organisatie bepaalde keuzes maakt” aldus Vissers.

 

Tips van Rabobank Dommelstreek:

- Wees niet alleen kritisch op de kwaliteit van de producten of diensten maar ook op de sociale of duurzame meerwaarde die partijen zeggen te realiseren. Meetbaarheid is belangrijk.

- Koppel in inkooptrajecten de eventuele extra kosten voor de maatschappelijke bijdrage los van de commerciële bijdrage. Zo kun je het eerlijk vergelijken met reguliere partijen in de markt.

- Hoewel een samenwerking met sommige sociale ondernemingen misschien extra inzet of tijd vraagt, kan het de inkopende partij ook meer opleveren (goede PR, een innovatiever product, trotse eigen medewerkers, etc). Laat je dus niet afschrikken hierdoor. 

- De samenwerking met The Colour Kitchen geeft Rabobank Dommelstreek de mogelijkheid haar visie over coöperatief bankieren zichtbaar te maken, zowel naar klanten als de eigen medewerkers.