1. Blogs
  2. dinsdag 20 september 2016

Buy Social Blog: Telegraaf Media Groep en Closing the Loop

“Door de samenwerking met Closing the Loop helpen we met het verminderen van e-waste in Afrika én kunnen bruikbare edelmetalen opnieuw worden ingezet’’, legt Leendert van Bergeijk, CSR-manager bij Telegraaf Media Groep (TMG) uit. Closing the Loop is een Nederlandse organisatie die afgedankte mobieltjes uit Afrika terughaalt naar Europa zodat op veilige wijze kostbare metalen kunnen worden teruggewonnen, iets wat in ontwikkelingslanden onmogelijk is.

 

Strategie

De samenwerking met Closing the Loop past in een bredere context. “Sinds twee jaar maakt verantwoord ondernemen integraal onderdeel uit van de strategie van TMG. Verantwoord ondernemen berust voor ons op drie pijlers: verbetering van milieu-impact, transparantie en aandacht voor elkaar. Ook verantwoord inkopen maakt daar onderdeel van uit. We zijn ook in gesprek gegaan met onze stakeholders: hoe kijken zij naar TMG, wat is voor hen belangrijk en hoe krijgen wij ze mee in onze ambities?”

 

Minder e-waste

Een aantal jaar geleden had Leendert een pitch van Closing the Loop gezien op een congres. Toen bleek dat de oude iPhones binnen TMG werden vervangen, is Leendert gaan kijken of er een samenwerking mogelijk was om deze op een verantwoorde manier van de hand te doen. “De iPhones worden op een SW bedrijf opgeknapt zodat ze weer verkocht kunnen worden. Met een deel van dat geld haalt Closing the Loop telefoons terug uit Afrika waaruit de grondstoffen worden teruggewonnen. Daarmee compenseren we nu de milieu-impact die onze oude iPhones in toekomst mogelijk zullen hebben wanneer zij door de nieuwe eigenaren van de hand gedaan worden. En als de nieuwe eigenaar van de opgeknapte iPhone die ook netjes recyclet, is de impact zelfs nog groter.”

 

Complexe ketens

De keten van grondstoffen naar smartphone, én die van gerecyclede edelmetalen in nieuwe toepassingen, zijn beide niet heel transparant. Leendert: “Het is voor de consument bijvoorbeeld niet duidelijk wat er precies met gerecyclede grondstoffen gebeurt. Ik kan me voorstellen dat het de bewustwording helpt wanneer bij de aanschaf van een smartphone zichtbaar zou zijn waar alle grondstoffen vandaan komen. En welk deel daarvan mogelijk al een gerecyclede grondstof betreft. In dat opzicht is Fairphone wel inspirerend, al is het hen ook nog niet gelukt om de keten van alle door hen gebruikte grondstoffen inzichtelijk te krijgen.”

 

Steun Raad van Bestuur

Vanuit de Raad van Bestuur was er volledige steun voor de gekozen aanpak. “Het op verantwoorde wijze van de hand doen van onze oude iPhones was daar een onderdeel van. Wij vinden het belangrijk dat wanneer wij goede doelen ondersteunen, dit onze kernactiviteiten als mediabedrijf raakt. Daarom gaat het belangrijkste deel van de opbrengsten uit de verkoop van onze oude iPhones naar een project van het Oranjefonds dat laaggeletterdheid in Nederland terugdringt.”

 

Goed werkgeverschap

TMG ziet haar maatschappelijke rol nadrukkelijk breder dan alleen op het gebied van ‘duurzaam’. “Om onze milieu-impact te verminderen doen we de voor de hand liggende dingen: we drukken op gecertificeerd papier, we recyclen onze drukplaten, we kopen duurzame elektriciteit, etc. Onze focus zit juist ook op een thema als toegang tot informatie: wij vinden het belangrijk dat iedereen in de maatschappij zich goed kan informeren, ook bijvoorbeeld kinderen en laaggeletterden.

 

Tips om te starten met sociaal inkopen:

·        Het begint met een gezamenlijk beleid voor verantwoord ondernemen. Vervolgens is het van belang dat iedereen in de organisatie weet wat dat beleid inhoudt, én wat het voor hen (in hun functie) betekent.

·        Zorg ervoor dat je als CSR manager goed contact hebt met afdelingen in de organisatie die concreet invulling kunnen geven aan dat beleid. In dit geval was het wel zo prettig dat ik door inkoop op de hoogte werd gebracht van het voornemen om nieuwe telefoons aan te schaffen.

·        Kijk in de keten en daag je leveranciers uit om met suggesties te komen hoe het beter kan. In mijn ervaring vinden ze dat juist interessant.