1. Blogs
  2. donderdag 24 december 2020

Leer succesvol aanbesteden met de ervaringen van Specialisterren

Op dinsdagochtend 8 december organiseerden wij samen met de Sociale Verzekeringsbank en de Nederlandsche Bank de workshop Inschrijven op Publieke Aanbestedingen. Tijdens deze sessie is het onderwerp aanbesteden heel tastbaar en toepasbaar gemaakt met behulp van de expertise van SVB en DNB. Daarnaast deelde Sjoerd van der Maaden, oprichter van Specialisterren, zijn ervaringen en successen over aanbestedingen. Sjoerd vertelt er meer over in dit blog!
 

Ruim 5 jaar geleden schreef Specialisterren in op haar eerste aanbesteding. Hiervoor werd de hulp ingeschakeld van een ervaren professional. Het resultaat was succesvol; een gewonnen aanbesteding en mooie vooruitzichten. “Om dit te bereiken moesten we ons kleine sales team tot het uiterste pushen en zonder externe hulp zou het zeker lastig geworden zijn. Netto heeft de gewonnen aanbesteding geen enkele opdracht opgeleverd omdat de manier van uitvragen niet aansloot bij de manier waarop Specialisterren haar diensten levert (diensten geleverd vanuit ons bedrijf in plaats van detacheren).”

Op zoek naar partners

Omdat ze toch de mogelijkheden zagen bij overheden zijn we op zoek gegaan naar partners. “Hiertoe hebben we ons aangesloten bij een consortium van IT-bedrijven wat gezamenlijk inschrijft op aanbestedingen. Daarnaast zijn we ook in specifieke gevallen aan de slag gegaan met partners in een rol als onderaannemer.”

Het belang van goede contacten

Door de formele aspecten van aanbestedingen neer te leggen bij partners konden ze zich meer richten op de informele aspecten van de aanbestedingen. Als onderdeel van een consortium ofwel als onderaannemer hadden ze de vrijheid om contacten te leggen met stakeholders op zowel het terrein van IT en ook op het terrein van maatschappelijke impact, vaak het voldoen aan de social return criteria. “Op die manier hebben we in de loop der jaren contacten opgebouwd met een groep mensen die betrokken is bij de meer innovatieve manier om social return te realiseren binnen overheden door bijvoorbeeld resultaat verplichte opdrachten, innovatieve vormen van groeps-detachering ofwel, sinds de corona pandemie, gewoon thuiswerken.”

Laat zien wat je waard bent

Daarnaast staken ze veel tijd in hun impact rapportages en zijn ze toegetreden tot de Code Sociale Ondernemingen. “Als gevolg hiervan hebben we ook goede contacten opgebouwd met onze “boven-aannemers”. Zij weten nu dat inzet van Specialisterren ervoor zorgt dat wij voldoen aan de eisen op het gebied van Social Return.”

Het resultaat?

Specialisterren haalt inmiddels meer dan een kwart van haar omzet uit overheidsopdrachten. Dit deel is nog groeiend. Door hun actieve opstelling zijn ze in staat om opdrachten te verwerven die steeds beter bij ze passen. Wil jij nou meer weten over succesvol aanbesteden en inzichten uit de workshop? Lees het hier terug. Heb je vragen voor Sjoerd of over aanbesteden, mail ons op market@buy-social.nl.