1. Nieuws
  2. vrijdag 2 juni 2017

‘Buy Social’: hét leernetwerk voor sociaal inkopen

Social Enterprise NL en Social Impact Factory lanceren tijdens de Social Enterprise Days ‘Buy Social’: hét leernetwerk voor sociaal inkopen.

Impact door inkoop 

Wij geloven dat bedrijven en overheden met inkoop impact kunnen maken. Inkopen bij sociale ondernemingen is een mooie manier om goede producten of diensten in te kopen en tegelijkertijd maatschappelijke waarde te creëren.

Sociaal ondernemers zoeken innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Hun impact kan heel divers zijn: banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, minder CO2 uitstoot of armoedebestrijding. Door bij hen in te kopen wordt er een vliegwieleffect gecreëerd en zorgen organisaties dus voor meer impact. Zoals Sjoerd van der Maaden, oprichter van sociaal onderneming Specialisterren, verwoordde: “we willen graag van subsidie naar omzet, hiervoor heb ik opdrachten nodig. Alleen dan kan ik onze mensen van uitkering naar salaris laten gaan”.

Leernetwerk Buy Social

Het leernetwerk Buy Social bestaat uit publieke en private organisaties die impact willen maken met inkoop. Het leernetwerk informeert, inspireert en activeert deze organisaties over de mogelijkheden van sociaal inkopen. De Sociale Verzekeringsbank is één van de deelnemers van het eerste uur. Stefan van de Griendt, directeur HR&Facilities bij de Sociale Verzekeringsbank “Sociaal inkopen past goed bij de SVB. Zo zorgen we via onze inkoop, op een bescheiden manier, voor meer kansen op de arbeidsmarkt voor iedereen. We maken graag gebruik van de kennis van het leernetwerk Buy Social voor social return en sociaal inkopen. Zo kunnen we onze leveranciers en collega’s goed begeleiden bij deze nieuw manier van inkopen. Dat is efficiënt en bovenal inspirerend.’

Social Impact Market 

De Social Impact Market is het platform om sociaal in te kopen. Hier vind je producten en diensten van sociaal ondernemers en kan je een inkoopvraag stellen als inkopende organisatie: het brengt vraag en aanbod samen. Het platform is gericht op de B2B markt: publieke en private organisaties die willen inkopen bij sociaal ondernemers. Social Impact Factory en Social Enterprise NL gaan samenwerken om de Market te vernieuwen, naar verwachting wordt deze na de zomer gelanceerd.

Social Enterprise Days

De lancering van Buy Social vindt plaats tijdens de Social Enterprise Days, een tweedaags event waarbij grote organisaties, overheden, investeerders, scale-ups, start-ups en professionals bij elkaar komen om samen te werken aan een betere toekomst. De Social Enterprise Days vinden plaats op 1 en 2 juni in Utrecht. Naast de lancering van het leernetwerk Buy Social vinden er enkele workshops over sociaal inkopen plaats. Daarnaast een breed scala aan keynotes en workshops over alle facetten van sociaal ondernemen.

Social Enterprise Days: workshop Sociaal Inkopen 

Gaan inkoop en maatschappelijke impact samen? Steeds meer organisaties bewijzen dat het kan, bijvoorbeeld door in te kopen bij sociale ondernemingen. Roos Spekman en Bart Krull delen hun inzichten op basis van de ervaringen die ze hebben met organisaties die sociaal inkopen. Ook gaan zij met de aanwezigen in gesprek over hoe zij met sociaal inkopen aan de slag kunnen.

Social Enterprise Days: Social Impact Market Live 

Bezoekers van de Social Enterprise Days die enthousiast zijn geworden, kunnen direct aan de slag met sociaal inkopen op de Live Social Impact Market. Hier pitchen sociaal ondernemers hun producten en diensten en wordt in verdiepende 1 op 1 gesprekken nader kennis gemaakt.

Over Social Impact Factory en Social Enterprise NL 

De Social Impact Factory is een landelijk platform met als doel sociaal ondernemerschap tot het nieuwe normaal te maken. Dit doen we door sociaal ondernemers, buurtinitiatieven, overheidsinstellingen, kennisinstellingen en publieke en private organisaties met elkaar te verbinden. Gezamenlijk gaan we aan de slag met ondernemende oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Social Enterprise NL is aanjager van de groeiende beweging van sociaal ondernemers in Nederland. Ondernemers die innovatieve oplossingen zoeken voor maatschappelijke uitdagingen. Die geld als middel zien en niet als doel. Samen met onze 350 ondernemende leden werken we aan een nieuwe economie met winst voor iedereen: circulair, armoedevrij en inclusief.

Meer informatie:

Bart Krull: bart@social-enterprise.nl, 06-41838941
Roos Spekman: roos@socialimpactfactory.com, 06-10583789