1. Nieuws
  2. woensdag 26 april 2017

De toegevoegde waarde van de Market voor Nelis

“Er werd voorbij problemen gekeken. Er werd naar oplossingen gezocht. Er werden verbindingen gelegd.” Ian van Stichting Nelis blikt terug op een jaar samenwerken met de Social Impact Factory

Stichting Nelis is een werkgelegenheidsproject gericht op de glazenwasserij en de schoonmaakbranche, opgericht om jongeren die kort of langdurig werkloos zijn of anderszins op te grote afstand van de arbeidsmarkt staan, zo snel mogelijk weer bij het arbeidsproces te betrekken. Dit doet Stichting Nelis door verkorte leerwerktrajecten aan te bieden die jongeren professionele basisvaardigheden aanreiken, door stageplekken en arbeidsplaatsen voor hen te zoeken en door de deelnemers intensief te coachen ten einde voortijdige en onnodige uitval te voorkomen.

In 2016 ontstond er een vruchtbare samenwerking tussen de Social Impact Factory en Stichting Nelis, een organisatie die door middel van opleiding, coaching en bemiddeling naar werkgevers mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan helpt. Met name de Social Impact Market bleek goud waard voor de Stichting.

“Vanaf het begin een leuk contact”

Met het oog op het terugdringen van werkloosheid en het creëren van maatschappelijke meerwaarde stellen veel gemeenten bij aanbestedingen boven €100.000 de voorwaarde dat een deel van de opdrachtsom wordt ingezet voor social return. De Social Impact Factory helpt bedrijven om deze social return verplichting in te vullen door middel van matching met sociale ondernemers en initiatieven en het opzetten van een ‘Social Impact Market’ waar partijen elkaar kunnen vinden. Ian Smeyers van Stichting Nelis kwam al snel in contact met de Social Impact Factory omdat hij met zijn Stichting bedrijven kan helpen aan deze verplichting te voldoen. Ian had al meteen een leuk contact: “Wat ik interessant vond, wat ik vaak miste bij gemeentes, was dat er duidelijk sprake was van ondernemerschap. De mensen waren zelf gewoon sneller, er werd voorbij problemen gekeken, er werd naar oplossingen gezocht, er werden verbindingen gelegd.”

Ook werd hij uitgenodigd te pitchen bij een evenement rondom de lancering van de market en social return. Een evenement dat was bedoelt om sociaal ondernemers en bedrijven aan elkaar te matchen. Dit evenement was een groot succes; Ian kwam in contact met bedrijven als Douwe Egberts, JCDecaux, ADSU en Wits.

“Het is goud”

Met name de match met JCDecaux was erg positief: “JCDecaux, fantastisch natuurlijk”, zegt Ian, “een wereldspeler op het gebied van straatmeubilair die met ons heeft samengewerkt”. Vijf jongeren doorliepen een traineeship bij JCDecaux onder begeleiding van een coach van Stichting Nelis. Samen met medewerkers van JCDecaux gingen jongeren aan de slag met het schoonmaken van straatmeubilair. Ian kijkt positief terug op deze match: “Het is goud. JCDecaux heeft bijgedragen aan een heel goed traineeprogramma waardoor wij ze allemaal aangehaakt hebben kunnen houden. En we hebben ze uiteindelijk allemaal aan het werk.”

Een andere zeer geslaagde match is die met Wits vastgoedonderhoud Utrecht, een samenwerking die vanaf het begin soepel verliep: “koppeling gelegd, samengekomen en meteen een opdracht gekregen”, aldus Ian. Dit contact verliep bijzonder goed, zo legt hij uit, omdat het een grote landelijke organisatie is die werkt met kleinere lokale eenheden:  “Dus ik zat ook gelijk met de directeur aan tafel”. Zo haalde de Stichting een betaalde reinigingsopdracht binnen waardoor een grote groep jongeren opgeleid kan worden en aan het werk kan.

Struikelblokken

Hoewel de matches erg goed hebben uitgepakt, ziet Ian nog wel uitdagingen op het gebied van social return: “bedrijven hebben niet altijd de plekken die ze zouden moeten invullen. Ze willen ook niet zorgen voor verdringing. De vacatures zijn er soms gewoon niet.”. Hierdoor is er vaak geen ruimte om de trainees ook daadwerkelijk een vaste baan aan te bieden. Ook merkt hij dat bedrijven vaak geen geld kunnen vrijmaken voor het opzetten en begeleiden van een traineetraject.

“De market is voor mij heel vruchtbaar geweest. Ik zie echt toegevoegde waarde.”

De samenwerking met de Social Impact Factory, en met name de Social Impact Market is voor Ian ontzettend waardevol geweest. En meer projecten blijven komen: “Ik ben nu met Wits ook in Amsterdam aan het kijken naar een samenwerking.” De match met Aan de Slag in Utrecht lijkt ook zijn vruchten af te werpen; veel organisaties binnen dit samenwerkingsverband hebben hun interesse uitgesproken om projecten uit te besteden aan Stichting Nelis. Dit belooft een hoop werkplekken op te leveren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, sociaal ondernemerschap zoals we dat graag zien.

Deze impact story is afkomstig van de Social Impact Factory. Lees het origineel hier