1. Nieuws
  2. woensdag 26 juli 2017

Oproep verkiezingen: koop in bij sociaal ondernemers

Het lijkt nog ver, maar op 21 maart 2018 mogen we weer naar de stembus voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Voor sociale ondernemingen een belangrijk moment aangezien stimulerend beleid de impact kan vergroten.

De Social Impact Factory en Social Enterprise NL hebben daarom de handen ineen geslagen en een gezamenlijke brief aan politieke partijen gestuurd waarin wordt opgeroepen om de volgende punten op te nemen in de verkiezingsprogramma’s voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018:

- Creeer binnen de gemeente een duidelijk aanspreekpunt voor sociale ondernemingen. Het aanspreekpunt kent de weg binnen gemeente en is verantwoordelijk voor een eenduidige terugkoppeling naar ondernemers. 

- Geef sociale ondernemingen een plek in het inkoopbeleid. Stel hiervoor duidelijke doelstellingen op en maak meer gebruik van de mogelijkheden die de nieuwe Aanbestedingswet (2016) biedt.

- Betrek sociale ondernemingen bij maatschappelijke uitdagingen in de gemeente. Dit kan onder andere door het organiseren van een challenge, waar sociale ondernemingen worden uitgedaagd om een oplossing voor een maatschappelijk probleem te leveren én te implementeren.

Download de gehele brief hier (in deze versie is de adressering en aanhef van de verschillende politieke partijen weggelaten).