Buy Social partnernetwerk

Voor steeds meer organisaties in Nederland is alleen winst maken niet meer voldoende. Het bereiken van maatschappelijke waarde of impact wordt steeds belangrijker, ook via inkoop. Een manier om dat te doen is door in te kopen bij sociale ondernemingen. Dat klinkt eenvoudig, maar roept – zeker voor inkopers – verschillende vragen op, zoals:

  • hoe kan ik impact creëren met inkoop?

  • hoe kan dit een bijdrage leveren aan de MVO-doelstellingen van de organisatie?

  • waar vind ik sociale ondernemingen?

  • hoe pakken andere organisaties dit aan?

Het Buy Social partnernetwerk creëert een omgeving waarbinnen organisaties met sociaal inkopen aan de slag kunnen: leren door te doen. Op deze manier ontstaat een (groeiende) community die aan de hand van de praktijk ervaringen uitwisselt en best practices formuleert. De focus is om een concreet resultaat te halen: een afgerond inkooptraject bij een sociale onderneming.
 

Inhoud

Twee onderwerpen staan centraal:

  1. Hoe koop je sociaal in? Hiervoor kiest iedere partner een bestaand inkooptraject, aan de hand waarvan deze vraag wordt behandeld.
  2. Hoe zorg je ervoor dat je de rest van de organisatie meekrijgt?
     

Aanpak

Bij iedere bijeenkomst van het partnernetwerk staan bovengenoemde twee onderwerpen centraal. Een belangrijk deel bestaat uit het uitwisselen van ervaringen omtrent het eigen inkooptraject. Ook zal er per keer een externe worden uitgenodigd met relevante expertise op (een van) beide onderwerpen.
 

Duur en frequentie

Duur per inkooptraject is in beginsel een jaar, in die periode vinden vier bijeenkomsten plaats. Bijeenkomsten vinden wisselend plaats bij de Buy Social partners.
 

Deelnemers

Per organisatie zijn twee deelnemers betrokken: een verantwoordelijke voor het inkooptraject en iemand van inkoop of CSR/MVO op meer strategisch niveau. 
 

Buy Social partners

buy social partners vierkant.png