Maatschappelijk verantwoord inkopen als nieuwe standaard

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) betekent dat je bij de inkoop van producten en diensten de effecten op het milieu en sociale aspecten meeweegt. Bij MVI zijn de drie P’s van People (mensen), Planet (milieu) en Profit (winst) in balans. Het wordt daarom ook wel duurzaam inkopen genoemd.

 

Invloed op de keten

De kern van maatschappelijk verantwoord inkopen is ketenverantwoordelijkheid. Je inkoopbeslissingen hebben namelijk direct effect op het gedrag van jouw leveranciers. Door naast prijs, kwaliteit en levertijd ook milieu- en sociale aspecten mee te wegen, heb je invloed op deze leveranciers. Bijvoorbeeld op hoe zij omgaan met arbeidsomstandigheden, rechten van werknemers en het milieu.

Verschillende trends laten zien hoe inkoop invloed heeft op de keten. Zo zien we steeds meer dat de inkoopfunctie innovatie stimuleert bij leveranciers. Daarnaast worden leveranciers vaker in het inkooptraject betrokken om innovatie te stimuleren. Hierdoor is inkoop een krachtig instrument om innovatie en duurzaamheid te promoten.

 

De winst van positieve impact maken

Door slim in te kopen, heb je een positieve impact op mensen en milieu. Bovendien levert het jou ook iets op. Het is goed voor je imago, maakt je aantrekkelijker voor talenten en investeerders en zorgt voor een grotere afzetmarkt. Ook in financieel opzicht zorgt duurzaam inkopen voor winst. Het leidt namelijk tot kostenbesparing en bevordert innovatie, wat de omzet ten goede komt. Daardoor leidt MVI direct tot businesskansen. Duurzaam inkopen is daarom niet alleen een noodzaak, maar ook een kans.

 

MVI als onderdeel van MVO

Zonder MVI geen MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen). Bedrijven waar MVO onderdeel is van de bedrijfsstrategie, passen hier hun inkoopbeleid op aan. MVO is steeds meer de nieuwe norm. De maatschappij vindt dat het hoort. De overheid zegt dat het moet. En organisaties zien dat het loont. Niet voor niets maken toonaangevende organisaties als ABN AMRO, PwC en de SVB werk van duurzaam inkopen. Op die manier geven zij vorm aan hun maatschappelijke doelstellingen. Bovendien levert het producten en diensten van hoge kwaliteit op.

 

Aan de slag met MVI

Hoe krijg je jouw organisatie mee om duurzaam in te kopen? Maak MVI belangrijk binnen de organisatie! Dat begint bij de managers die het MVO-beleid en -ambities bepalen. Zorg voor grote ambities, maar begin klein. Ga het gesprek aan met grote leveranciers, waarmee je langdurige contracten hebt. Wat doen zij al en hoe sluit je hierbij aan? Laat inkopers zich verdiepen in het aanbod. Bij welke organisaties kun je maatschappelijk verantwoord inkopen? Tip: sociale ondernemingen zijn bij uitstek geschikt om duurzaam in te kopen!

 

MVI bij sociale ondernemingen

Sociale ondernemingen zijn de voorhoede van organisaties met een maatschappelijke missie. Impact maken is leidend bij deze ondernemingen. Net als elke andere onderneming levert een sociale onderneming een product of dienst en heeft het een verdienmodel. Geld verdienen is voor sociale ondernemingen echter slechts een middel om maatschappelijke waarde te creëren. Inkopen bij sociale ondernemingen is dus een uitstekende manier om invulling te geven aan je MVI-ambities.

Steeds meer organisaties maken impact. Voor veel inkoopvragen is een passend product of dienst van een sociale onderneming te vinden. Zoek producten en diensten op de Social Impact Market of stel direct je inkoopvraag. Beginnen met duurzaam inkopen kan vandaag nog!